Privacybeleid

Privacy statement

Identiteit

Wij zijn Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl, gevestigd aan de Oosterbrinkweg 4, 3774BW, te Kootwijkerbroek. Ons KvK-nr. is 62351249

Verwerking persoonsgegevens

Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl verwerkt persoonsgegevens voor haar bedrijfsvoering. Het betreft de gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Welke gegevens dit zijn, verschilt per situatie. Ter bevordering van de kwaliteit van onze bedrijfsvoering maken wij soms gebruik van derden, met wie wij in dat geval ter bescherming van uw gegevens verwerkersovereenkomsten sluiten.

Automatisch gegenereerde gegevens Om onze website optimaal te laten werken wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website.

De informatie die wordt verzameld betreft:

▪ het type apparaat dat je gebruikt;

▪ je IP-adres (nummer van je device dat het mogelijk maakt je apparaat te herkennen);

▪ het type browser;

▪ het besturingssysteem dat je gebruikt;

▪ de pagina’s die je op de website bezoekt;

▪ de items die je bekijkt;

▪ de host name die bij het IP-adres hoort;

▪ inlogsessie gegevens en gekozen waardes.

▪ Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl en om te reageren op vragen en/of klachten die je hebt;

▪ Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

▪ Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Beveiliging persoonsgegevens

Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan info@sparcowerkschoenen.nl. Donkersteeg Dienstverlening | Sparcowerkschoenen.nl behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd? Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website worden gepubliceerd. Wij adviseren je daarom regelmatig deze privacyverklaring te lezen.

Kootwijkerbroek, 25-01-2022

× Hoe kan ik je helpen?